Komenda Miejska Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Katowicach realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Katowic.

Komendę nadzoruje Komendant Wojewódzki Policji w Katowicachi - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.
 

Zakres działania Komendy określają następujące przepisy:


Ustawa o policji z 6 kwietnia 1990 r. 

ZARZĄDZENIE nr 1041 Komendanta Głównego Policji  z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Metryczka

Data publikacji 07.12.2017
Data modyfikacji 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Orman
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Orman Jednoosobowe Stanowisko ds Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Orman
do góry