Komenda Miejska Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publiczne KMP w Katowicach mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.

 

Referat Techniki Kryminalistycznej 32 200-2273 komendant@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu 32 200-2961  przestepstwa-mienie@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu 32 200-2000  przestepstwa-zdrowie-zycie@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową 32 200-2310  przestepstwa-samochodowe@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową 32-200-2390  przestepstwa-narkotykowe@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą 32 200-2300  przestepstwa-gospodarcze@katowice.ka.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego 32 200-2120  ruch-drogowy@katowice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Prewencji 32 200-2463  prewencja@katowice.ka.policja.gov.pl
 Wydział Sztab Policji 32 200-2582  sztab@katowice.ka.policja.gov.pl
 Zespół Prezydialny 32 200-2721  komendant@katowice.ka.policja.gov.pl
 Zespół Kadr i Szkolenia 32 200-2452 komendant@katowice.ka.policja.gov.pl
 Zespół Finansów i Zaopatrzenia 32 200-2476 komendant@katowice.ka.policja.gov.pl
 Zespół Łączności i Informatyki 32 200-2013 teleinformatyka@katowice.ka.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia 08.12.2017
Data publikacji 08.12.2017
Data modyfikacji 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Orman Jednoosobowe Stanowisko ds Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry