Komenda Miejska Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

 

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

lp Nazwa prowadzonego rejestru kiedy i gdzie jest dostępny kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
 
1 Rejeatr prowadzonych postępowań sprawdzających w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach Nie jest publikowany
2 Rejestr osób, którym wydano zaświadczenia w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
3 Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
4 Rejestr osób, którym wydano upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
5 Rejestr zawieszonych postępowań sprawdzających w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
6 Rejestr prowadzonych kontroli postępowań sprawdzających w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
7 Rejestr osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 

 


Zespół Kontroli

lp Nazwa prowadzonego rejestru  kiedy i gdzie jest dostępny  kto wyraża zgodę na dostęp  Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
  
1 Rejestr skarg i wniosków w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
2 Rejestr anonimów w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
3 Rejestr czynności wyjaśniających w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
4 Rejestr orzeczeń Komendanta Miejskiego w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
5 Rejestr postanowień w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
6 Rejestr upoważnień do kontroli w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
7 Rejestr spraw dotyczących badania zasadności użycia broni w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
8 Rejestr  wydarzeń nadzwyczajnych i wszczętych postępowań dyscyplinarnych  w godzinach 7.30-15.30 w Zespole ds. Kontroli KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 

 

Zespół ds. BHP

lp Nazwa prowadzonego rejestru kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach Nie jest publikowany
2 Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
3 Rejestr wypadków w służbie w drodze do/ze służby funkcjonariuszy Policji KMP w Katowicach  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
4 Rejestr wypadków przy pracy pracowników KMP w Katowicach  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
5 Rejestr szkoleń wstępnych ogólnych  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
6 Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników KMP w Katowicach  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
7 Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne dla funkcjonariuszy i pracowników KMP w Katowicach  w godz. 7.30 -15.30 w Zespole ds. BHP KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 

 

Zespół Prezydialny 

lp Nazwa prowadzonego rejestru Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr pieczęci i stempli w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach Nie jest publikowany
2 Rejestr przepisów aktów prawnych w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
3 Rejestr udostępnionych akt archiwalnych w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
4 Rejestr kart urlopowych w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
5 Rejestr badań profilaktycznych w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
6 Rejestr teczek, dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
7 Rejestr akt przekazanych kategorii B w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
8 Rejestr akt przekazanych kategorii B oraz BE w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
9 Rejestr akt brakowanych materiałów kategorii BC w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 
10 Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oraz BE w godz. 7.30 -15.30 w Zespole Prezydialnym KMP  w Katowicach   Komendant Miejski Policji w Katowicach   Nie jest publikowany 

 

Zespół Kadr i Szkolenia

lp Nazwa prowadzonego rejestru Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgode na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr dodatkowego zajęcia zarobkowego funkcjonariuszy KMP w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach Komendant Miejski Policji w Katowicach Nie jest publikowany
2 Rejestr teczek dzienników i książek ewidencyjnych w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
3 Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników KMP w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
4 Rejestr oświadczeń majątkowych w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
5 Ewidencja urlopów kierownictwa KMP w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
6 Ewidencja urlopów pracowników i funkcjonariuszy KMP w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
7 Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Miejskiego w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 
8 Rejestr rozkazów Komendanta Miejskiego o wyróżnieniu funkcjonariuszy nagrodą motywacyjną pieniężną w godzinach 7.30-15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Katowicach  Komendant Miejski Policji w Katowicach  Nie jest publikowany 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2008
Data modyfikacji 17.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Pytel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Pytel Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Pytel
do góry