Komenda Miejska Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
ORAZ W POSIADANIU ZALEŻNYM
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH
stan na dzień 08.12.2017 r.

 

Komisariat Policji I w Katowicach
ul. Żwirki i Wigury 28

trwały zarząd zgodnie z Decyzją Prezydenta Katowic
GGM.VI.DD.72244/3/10/01 z dnia 06.06.2002 r.


Komisariat Policji II w Katowicach
ul. Iłłakowiczówny 2

trwały zarząd zgodnie z Decyzją Prezydenta Katowic
GGM.VI.DD.72244/3/11/01 z dnia 15.11.2001 r.


Komisariat Policji III w Katowicach
ul. Książęca 20

trwały zarząd zgodnie z Decyzją Prezydenta Katowic
GGM.VI.DD.72244/3/12/01 z dnia 12.10.2001 r.


Komisariat Policji IV w Katowicach
ul. Stawowa 8

trwały zarząd zgodnie z Decyzją Prezydenta Katowic
GGM.VI.DD.72244/3/13/01 z dnia 05.12.2001 r.


Komisariat Policji V w Katowicach
ul. Lwowska 7

umowa użyczenia nr 1/EB 7/ 2010 r. z dnia 22.09.2010 r.


Komisariat Policji VI w Katowicach
ul. Stawowa 8

umowa użyczenia nr EB – 5/1/2005 z dnia 03.01.2005 r.


Komisariat Policji VII w Katowicach
ul. Tysiąclecia 5

umowa użyczenia nr EB-6/1/2007 z dnia 10.08.2007r.

 

Metryczka

Data publikacji 06.10.2011
Data modyfikacji 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Konowalska
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Orman Jednoosobowe Stanowisko ds Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Orman
do góry